Oskar Källner intervjuad i BIF

Oskar Källner fick ett helt uppslag i senaste Biblioteket i Fokus! Blir intervjuad om sitt skrivande och översättningsprojekt.

Tidningen trycks i ca 40 000 ex och delas ut gratis på upp emot 300 bibliotek runt om i Sverige.

Artikeln kan läsas i sin helhet här på sidan 12.

Biblioteket i fokus Oskar Källner 2017 s12