Podcast – Drakhornet kap 26

Erik har lyckats övertyga kyrkoherden att träna honom i stridskonst. Agathon visar honom trappan upp till vinden, som visar sig härbärgera en vapenarsenal tillräcklig för att utrusta en mindre armé. Men Erik får inte röra något. Först måste han lära sig andas.

Samma dag kommer Viktor på besök till hyttan. Han vill prata med Erik i enrum. Han vill försäkra sig om att Erik inte kommer att bli ett problem för hans planer.

Kapitel 26 av Drakhornets podcast. Varje fredag kommer ett nytt avsnitt. Lyssna, antingen i en mp3spelare/iPod/iPhone eller här direkt på webben.

Använder du iTunes så klicka här.

Annars är det bara att kopiera in följande länk i din podcastclient:

http://fafnerforlag.se/feed/drakhornet

 

Play