Home » Två nya recensioner av Drakhornet

Två nya recensioner av Drakhornet

Under veckan har det kommit två nya recensioner av Drakhornet.

Maria Nygård på UNT
samt
Aengeln Englund på Växsjönytt